O OBCI

Radatice ležia v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 285 m v sútoku potokov Kujava a Žarinec, s vodným tokom Svinka.

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením dedín Meretice a Radačov. Meretice vznikli pri staršom kostole v 12. storočí.
Nachádza sa asi 15 km od Prešova v juhozápadnom smere.

V súčasnosti má obec 742 obyvateľov. Obec má plnoorganizovanú základnú školu, materskú školu a kultúrnu pamiatku, ktorou je neskoroklasicistický kaštieľ, kde má sídlo obecný úrad, obecná knižnica a klub dôchodcov i kultúrna miestnosť.

V obci je sídlo farského úradu, pod ktorý patria filiálne obce Bzenov, Janov a Ruské Pekľany. Keďže obec vznikla spojením dvoc obcí, má aj dva kostoly a to farský kostol, zasvätený sv. Martinovi a kostol P. Márie a jednu kaplnku zasvätenú Ružencovej P. Márii.

Reklamy